TIPS & REGLER A-Ö

För att du ska trivas riktigt, riktigt bra i din bostad har vi samlat ihop en del
grundläggande tips och regler på den här sidan. Genom att följa dem kommer både
du själv och dina grannar att känna sig trygga och nöjda med sitt boende.
Är det något du undrar över som vi inte tar upp i den här listan är du alltid varmt
välkommen att kontakta oss.

A

ADRESSÄNDRING
Glöm inte att göra adressändring när du flyttar. Gör en anmälan på
www.adressandring.se eller ring Svensk Adressändring på tel 020-97 98 99.

ANDRAHANDSUTHYRNING
Det är inte tillåtet att hyra ut din lägenhet i andra hand utan vårt
godkännande. Kontakta oss om du vill veta mer om hur det går till att hyra ut
i andra hand.

AVLOPP OCH SLASK
Häll inte ut kemikalier eller oljor i slasken. Spola inte heller ner dem i toaletten. Istället kan du lämna dem på någon av Kommunens återviningsstationer. Släng inte föremål, exempelvis tops, i toaletten.

B

BAD/DUSCH
Det blir ofta mycket fuktigt i badrummet när man badat eller duschat. Bästa sättet att undvika att det blir vatten- eller mögelskador är att t ex:
• sätta upp duschdraperi för att förhindra vattenstänk
• rengöra golvbrunn, väggar och tak i badrummet regelbundet
• vädra ut fukten genom att lämna badrumsdörren på glänt

Vid misstanke om vattenskada eller annan skada är det din skyldighet att omgående kontakta felanmälan. Montera gärna en  duschdraperistång som inte behöver skruvas fast i väggen. Då kan du lätt ta med den när du flyttar.

BALKONG
Njut av din uteplats, men tänk på några saker. Häng blomlådor på insidan av räcket, det kan finnas risk för att dessa ramlar  ner. Skaka inte mattor eller annat på balkongen, eftersom din granne kan få in dammet i sin lägenhet. Att grilla med öppen låga (kol eller gas) är förenat med brandrisk och är därför inte tillåtet. Elgrill är ett alternativ, men ta hänsyn till grannarna så de inte får in matos i sin lägenhet.

BARNVAGNAR
Om det inte finns särskild uppställningsplats för barnvagnar i ditt trapphus måste du ta in vagnen i din lägenhet eller ställa den i barnvagnsförrådet om sådant finns. Se även Utrymningsvägar.

C

CYKLAR
Din cykel parkerar du i cykelställ eller i cykelrum om sådant finns. Av utrymningsskäl får aldrig cyklar parkeras i trapphus.

D

DIREKTBYTE
Direktbyte måste alltid godkännas av hyresvärden.

DISKMASKIN
Kontakta oss för att se om det finns förutsättningar för att koppla in
diskmaskin i din lägenhet. Det gäller både bänk- och golvdiskmaskin.

E

EL
Du ansvarar själv för att teckna och avsluta abonnemang för din hushållsel.

ENTRÉER
Ställ inte upp entrédörren, utan se till att den är stängd. Det finns risk att obehöriga
kan smita in och orsaka skadegörelse.Entréer och trapphus är utrymningsvägar och
på grund av brandskäl är det därför inte tillåtet att ställa föremål här.

F

FELANMÄLAN
Felanmälningar görs  till oss såvida det inte handlar om TV-mottagningen. Telefonnummer hittar du på sidan ”Mitt boende” på vår hemsida, och i din trappuppgång.

FEST
Visst är det roligt med fest men tänk på att du har grannar att ta hänsyn till. Meddela dem gärna i förväg. Både musik och röster hörs genom huset och kan störa fler än du tror. Blir du själv störd när någon annan har fest, kan du antingen själv kontakta de störande eller så meddelar du oss under dagtid och Polisen under nätter och helger. Hög musik, som stör andra boende, kan betraktas som en störning. Störningar kan i sin tur leda till att du förlorar rätten att bo kvar i din lägenhet.

FLYTTSTÄDNING
När du ska flytta är det viktigt att städa extra noga.

FÅGLAR
Mata inte fåglar på din balkong eller på marken i anslutning till fastigheten. Fågelmat blir ofta mat åt skadedjur, som möss och råttor.

FÖRRÅD
Använd det förråd som tillhör din lägenhet och använd ett godkänt lås på dörren. Titta gärna till ditt förråd regelbundet. Tänk på brandrisken, förvara inte brandfarliga ämnen i förrådet. Du ansvarar för ditt förråd även om du inte använder det och därför ska det alltid vara låst.

G

GARAGE/P-PLATS
Information om garage och p-platser får du genom att kontakta oss. Med tanke på brandrisken är det inte tillåtet att förvara brandfarliga material, vätskor, gaser mm i garaget.

GOLV
Var rädd om golven i din lägenhet. Att ersätta ett skadat eller onormalt slitet golv är ofta kostsamt. Möbeltassar på t ex bord och stolar är ett enkelt sätt att skydda golven.

GOLVRENGÖRING
Använd i första hand torra rengörningsmetoder (dammsugning, sopning, moppning). Vid eventuell fukttorkning används liten mängd vatten tillsatt med ett neutralt rengöringsmedel, t ex handdiskmedel. Linoleumgolv skadas av hett vatten och starka rengöringsmedel. Tänk på att använda sparsamt med vatten och rengöringsmedel vid städning av parkettgolv.

GRILLNING
På grund av brandrisk är det inte tillåtet att grilla med öppeneld (kol eller gas) på
balkonger och de flesta uteplatser. Elgrill är ett alternativ, men ta hänsyn till
grannarna så de inte får in matos i sin lägenhet.

GROVTVÄTT
Se Tvättstuga.

GRÄSYTOR
Gräsmattor i området är till för alla som bor där. Det är självklart inte tillåtet att parkera
bilar eller andra fordon på gräsytorna.

H

HEMFÖRSÄKRING
Teckna alltid en hemförsäkring. Skulle du råka ut för brand, inbrott eller annan
förstörelse och saknar hemförsäkring får du ingen ersättning för det förstörda eller
försvunna.

HEMSIDAN
På hemsidan finns aktuell information samt olika tjänster för våra
hyresgäster och för dig som söker lägenhet.

HUSDJUR
Du får ha husdjur i lägenheten om de inte stör dina grannar. Tänk på att hundar ska
vara kopplade på allmän plats inom bostadsområdet och att katter ska hållas under tillsyn. Det är INTE tillåtet att rasta hundar och katter på lekplatser eller på gräsmattor som används för lek och rekreation. I övrigt hänvisar vi till lokala hälsoskyddsföreskrifter.

HYRA
Hyra betalas i förskott och ska vara oss tillhanda senast sista vardagen i månaden. Du kan betala på olika sätt:
Autogiro: Betalning sker helt automatiskt från ditt bank-/lönekonto i slutet av varje månad. Kontakta oss om du vill veta mer.
Plusgiro: Använder du postgiro betalar du lättast med utsänd hyresavi.
Vid försenad hyresinbetalning får du efter cirka en vecka, ett inkassokrav med avgift och ränta. Det är viktigt att du omgående kontaktar oss om du inte kan betala hyran.

HYRESGÄSTINFORMATION
Du kan få information på flera olika sätt, exempelvis genom utskick eller via anslag i trapphuset.

I

INNERDÖRRAR
Du ansvarar för den utrustning som finns i lägenheten. Om du plockar bort innerdörrarna i din lägenhet måste de förvaras på ett sådant sätt att de inte kommer till skada samt sättas tillbaka när du flyttar.

K

KVARTERSLOKAL
I en del bostadsområden finns en kvarterslokal som hyresgästerna kan använda för gemensamma aktiviteter. Kontakta oss för mer information.

KÄLLARE
Källare är utrymningsvägar och får inte användas för uppställning av föremål. Utrymningsvägar måste alltid hållas fria så att räddningspersonal alltid kan komma fram.

M

MOPEDER OCH MOTORCYKLAR
Med hänsyn till brandrisken får motorfordon inte förvaras inne i fastigheten eller i
cykelförråd.

MUSIK
Tänk på dina grannar när du spelar musik eller tittar på TV. Höga ljud är störande för
många och påverkar trivseln i boendet. Hög musik, som stör andra boende,
kan betraktas som en störning.
Detta kan i sin tur leda till att du förlorar rätten att bo kvar i din lägenhet.

MÅLNING
Du får måla och tapetsera i din lägenhet om det görs på ett fackmannamässigt sätt.
Vid målning och tapetsering bör färger och mönster väljas som accepteras av såväl
oss som av kommande hyresgäster, annars kan du bli ersättningsskyldig.
Är du osäker på färgval eller hur du ska gå till väga, så kontakta oss.

N

NAMNSKYLT
Kontakta oss vid namnändring.

NYCKLAR
Kontakta oss om du önskar extranycklar. Du får då en rekvisition och kan
hämta nycklarna hos anvisat låsföretag. Du betalar själv för extranycklar. Var rädd
om dina nycklar. Det är dyrt att byta lås och skulle du ha oturen att få inbrott kan det
bli problem med försäkringsbolaget om inte samtliga nycklar finns. När du flyttar ska samtliga nycklar lämnas in.

O

OHYRA/SKADEDJUR

Skulle du få problem med skadedjur eller ohyra i din lägenhet är det viktigt att du omedelbart kontaktar det företag vi har avtal om skadedjursbekämpning med. Denna service kostar dig inget. Telefonnumret hittar du på anslagstavlan.

P

PARABOLER
Du får inte utan tillstånd montera parabol eller annan antenn på fastigheten. Överträdelse betraktas
som skadegörelse.

PARKERING
Ur trivselsynpunkt och av säkerhetsskäl är det viktigt att du parkerar på anvisade parkeringsplatser. Felparkerade fordon åläggs kontrollavgift av anlitat bevakningsföretag.

PERSIENNER
Persienner sätter du som hyresgäst själv in om så önskas. Finns det redan persienner när du flyttar in, har tidigare hyresgäst lämnat kvar dessa. Du ansvarar själv för persiennerna.

R

RENGÖRINGSMEDEL
Använd rengöringsmedel som är skonsamma för dig och miljön. Starka
rengöringsmedel gör ofta mer skada än nytta på den yta som ska rengöras.

RÖKNING
Rökning är förbjuden i entréer, trapphus, hissar, tvättstugor eller andra gemensamma
utrymmen i våra fastigheter.

S

SANDLÅDOR
Sandlådorna är till för barnen. Du som har husdjur måste se till att dessa inte gör sina
behov där.

SKADEGÖRELSE
Välskötta bostadsområden är viktigt för att du som hyresgäst ska trivas med ditt
boende. Skadegörelse kan leda till polisanmälan och att du förlorar rätten att bo kvar
i din lägenhet.

SOPOR
Grovsopor, glödlampor, lysrör, elektronik och kemikalier lämnas på bemannade
återvinningscentraler.

SPEGELVÄGGAR
Montering av spegelvägg skadar både vägg och tapet. Som hyresgäst är du alltid
skyldig att återställa vägg och tapet vid avflyttning.

STÖRNINGAR
Om du blir störd av dina grannar eller någon annan i ditt bostadsområde kan du antingen själv kontakta de störande eller så meddelar du oss under dagtid och Polisen på kvällar, nätter och helger.

T

TAPETSERING
Du får tapetsera och måla i din lägenhet om det görs på ett fackmannamässigt sätt. Vid målning och tapetsering bör färger och mönster väljas som accepteras av såväl oss som kommande hyresgäster, annars kan du bli ersättningsskyldig. Är du osäker på färgval eller hur du skall gå till väga, så kontakta oss.

TILLTRÄDE TILL LÄGENHET/INFLYTTNING
Du har tillträde till lägenheten kl 12.00 första vardagen i månaden. Om datumet infaller en lördag, söndag eller allmän helgdag (exempelvis midsommar-, jul- eller nyårsafton) innebär det att inflyttning sker närmast efterföljande vardag.

TITTÖGA
Det är tillåtet att montera ”tittöga” i ytterdörren om det sker på ett fackmannamässigt sätt.

TRAPPHUS
Trapphus fungerar både som entré och utrymningsväg i ditt boende. För allas trivsel och av säkerhets- skäl får därför inte exempelvis cyklar, rollatorer eller barnvagnar ställas här. Rökning i trapphus är förbjuden.

TRYGGHETSJOUR
Kontakta Polisen vid störningar i boendet på kvällar, nätter och helger. Telefonnummer hittar du på vår hemsida eller i telefonkatalogen. Vid störningsärenden under ordinarie kontorstid kontaktar du istället oss.

TV-UTBUD
Tv-utbudet skiljer sig åt från område till område. För närmare information om vilket utbud just din bostad har titta under fliken ”Hyresobjekt” på vår hemsida.

TVÄTTMASKIN/TORKTUMLARE
Vill du ha en tvättmaskin i din lägenhet måste du alltid först undersöka om det är
möjligt. Vill du köpa och installera en egen tvättmaskin måste detta ske av behörig
personal. För att undvika fukt- och mögelskador är det även lämpligt att installera en
kondenstorktumlare. Det är inte tillåtet att på egen hand ansluta torktumlare till
fastighetens ventilationssystem (s k evakueringstorktumlare). Det är viktigt att du
talar med oss innan du köper egen torktumlare.

TVÄTTRÅD
Använd miljöanpassat tvättmedel för både din och miljöns skull. Halmstads kommun
har mjukt vatten, ca 3–5 dH. Blek- och sköljmedel samt fläckborttagningsmedel bör
undvikas.

TVÄTTSTUGA
Alla boende i våra lägenheter kan använda den gemensamma tvättstugan,
med undantag av hyresgäster i lägenheter där tvättutrustning tillhör lägenheten.
I varje tvättstuga finns anslag om vilka regler som gäller för bokning och användning.
Självklart lämnar du tvättstugan städad och ren efter dig. Om det finns grovtvättstuga
kan du där tvätta sådant som inte kan eller får tvättas i den vanliga tvättstugan,
t ex mattor, filtar mm.

U

UNDERHÅLL I LÄGENHETEN
Vi underhåller alla fastigheter efter behov.

UPPSÄGNING
Du har alltid en uppsägningstid på tre kalendermånader då förhyrningen avser en
bostadslägenhet. Uppsägningen gör du skriftligen på ditt hyresavtal och skickar
eller lämnar det till oss. Därefter får du en bekräftelse på uppsägningen.
Vid dödsfall är uppsägningstiden en kalendermånad om uppsägningen sker inom en
månad efter dödsfallet.

UTELÅST
Kontakta en låsfirma om du låst dig ute. Dygnet runt finns det möjlighet att, mot en
debiterad avgift, erhålla assistans för att få sin dörr upplåst. Enda kravet för att få
hjälp med låset är att behörig hyresgäst kan visa legitimation eller på annat vis styrka
sin identitet och kontraktsbehörighet.

UTRYMNINGSVÄGAR
Trapphus, loftgångar, entréer samt gångar och trappor i vindar och källare är viktiga utrymningsvägar och får inte användas för uppställning av föremål. Utrymningsvägar måste alltid hållas fria så räddningspersonal kan komma fram.

V

VATTEN
Rent vatten är inte en oändlig resurs och som hyresgäst kan du göra mycket för att minska förbrukningen. Låt aldrig en kran stå och rinna, exempelvis vid tandborstning och diskning.

VENTILATION
Fastighetens ventilationssystem för bort gammal förorenad luft via kök och badrum/wc samt tillför friskluft till lägenheten.

VIKTIGT ATT VETA:
Håll dina friskluftsventiler öppna annars fungerar inte ventilationssystemet som det ska.
Rengör filtret i din fläkt (där sådan finns) minst en gång i månaden.
Rengör din badrumsventil regelbundet med borstmunstycket på din dammsugare.
Ändra aldrig inställning av ventilen, det kan störa injusterad luftmängd.
Stäng inte in fukten i badrummet när du har duschat eller badat.
Lämna gärna badrumsdörren öppen och dra undan eventuellt duschdraperi.
Våra lägenheter kontrolleras regelbundet enligt lagen om obligatorisk
ventilationskontroll, OVK.

VIND
Se Förråd.

VÄRME
Undersökningar visar att människor i regel mår bäst vid en inomhustemperatur på
ca 21°C. Vi strävar därför efter att hålla denna temperatur i lägenheterna.
Du kan sänka värmen om du vill med hjälp av vredet på elementet. Skulle det vara
kallare i lägenheten än 21°C, trots att termostaten är öppen, ring vår felanmälan.
Elementen kan dock vara kalla utan att det är fel på värmesystemet. En orsak an vara
att det är så varmt i lägenheten att termostaten tillfälligt stängt av värmetillförseln.

ENERGI OCH EKONOMITIPS

Elektronik: Låt inte TV, stereo, video etc stå i stand by-läge, utan stäng av med
strömbrytaren så drar de inte ström i onödan.
Belysning: Släck gärna belysningen i rum du inte vistas i. Byt ut vanliga glödlampor
mot lågenergi- lampor, det spar både energi och pengar.
Matlagning: Använd alltid lock på dina grytor när du skall koka upp något. Ett bra
tips för att spara ström är att utnyttja eftervärmen genom att stänga plattan strax
innan maten är färdig. Skall du bara koka vatten kan det vara idé att göra det med
vattenkokare. Det går både snabbare och är billigare.
Kyl/frys: Regelbunden avfrostning och rengöring minskar elförbrukningen. En
frystermometer hjälper dig hålla ”rätt temperatur” i kyl (5°C )och frys (-18°C).
Varje grads extra kyla ökar energiförbrukningen.
Möblera: Möbler framför element bör stå minst 20 cm ut, annars hindras
värmespridningen.
Vädring: Vädra snabbt med fönstren på vid gavel istället för att låta fönstren
stå på glänt hela dagen.